25/1/13

எம்மாணிக்க விநாயகரின்பக்திப்பாடல்

        வேன்டுவோர்ற்கு வேண்டும்வரம் அருளும் எம் மாணிக்க விநாயகரின் வினையாகநேவினைதீர் பவனே எனும்பக்தி பரவ வசமுட்டும்பக்திப்பாடல்

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக