6/4/13

நாட்டில் எல்லோரும் இப்படி இல்லைஇது யாரையும் புண்படுத்துவதற்காக இல்லை.சில பேர் மட்டும் தான் ஆடம்பரக்கதவுகளோரம் & வெளிநாடு

வெளிநாடு வாழ்க் கையின் உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வரும் முயற்ச்சி மட்டும் தான்.,,,¨[,காணொளி,}
 

.

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக