20/9/13

மனிதர்களை வெல்ல நினைக்காதீர்கள்


எந்நாளும் மனிதர்களை வெல்ல நினைக்காதீர்கள்
 தோல்வியை மட்டும் வெல்லவேண்டுமென்று நினையுங்கள்

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக