3/6/13

யார்மனதையும் புண் படுத்துவதற்கு இல்லை

மிருகம் காட்டுக்குள்ளே மனிதத்தன்மையுடன் மனிதன் நாட்டுக்குள்ளேமிருகத்தன்மையுடன்விலங்குகள் விலங்குகளுக்கு குழிபறிப்பதில்லை மனிதன் மனிதனுக்கு குழிபறிக்கிறன் ,விலங்குகளே வழிவிடுங்கள் மனிதன் காட்டுக்குள்ளே வருகிறான்,{காணொளி} ,

0 கருத்துகள்:

கருத்துரையிடுக